REGULAMENT – DESFASURAREA EXAMENELOR DE CALIFICARE IN CADRUL DC-ARoENd IN CONDITIILE STARII DE ALERTA GENERATA DE PANDEMIA COVID 19

R E G U L A M E N T 

DESFASURAREA EXAMENELOR DE CALIFICARE IN CADRUL DC-ARoENd IN CONDITIILE STARII DE ALERTA GENERATA DE PANDEMIA COVID 19
INCEPAND CU DATA DE 18.05.2020

Examenele programate la sediul ARoENd se vor desfasura astfel:

1. Planificarea datei desfasurarii examenului se face on-line.

2. Candidatii planificati se prezinta la sediul ARoENd la ora programata, echipati cu masca si manusi de unica folosinta.

3. Examenele se desfasoara cu maxim doi candidati in acelasi timp, care vor pastra pe toata durata examenului o distanta de minim 2 metri intre ei, sau intre ei si examinator.

4. La intrarea in sediul asociatiei fiecarui candidat i se va verifica temperatura corporala cu termometru de distanta si nu i se va permite accesul daca temperatura masurata va fi mai mare de 37°C.

5. Toate persoanele (examinatori, supraveghetori, candidati) din incaperea unde se desfasoara examenele (teoretice sau practice) vor purta masca de protecție pe toata durata examenului.

6. Dupa fiecare serie de candidați examinati, se va dezinfecta scaunul, masa si aparatura utilizată pe timpul examenului de respectivii candidati.

Examenele programate la sediul firmelor din care fac parte candidatii se vor desfasura astfel:

Firmele respective vor lua urmatoarele masuri pentru:

1. Asigurarea unei săli de examinare care sa permita distantarea sociala de minim 2 metri intre candidați si intre acestia si examinator sau supraveghetor.

2. Candidatii planificati se prezinta la sală la ora programata echipati cu masca si manusi de unica folosinta.

3. La intrarea in sala de examen, fiecarui candidat i se va testa temperatura corporala cu termometru de distanta si nu i se va permite accesul daca temperatura masurata va fi mai mare de 37°C.

4. Se va asigura distanta intre candidati in sala de examen de minim 2 metri unul fata de altul; numarul candidatilor va fi selectat astfel, in functie de marimea sălii de examen pusă la dispozitie.

5. Toti candidatii si examinatorii, vor purta masca de protectie, pe toata durata examenului.

6. La finalizarea examenului se vor asigura masuri de spalare a mainilor si dezinfectare a salii.

Pentru clarificari sunt disponibile telefoanele mobile: Secretariat: 0799312993 si Directorul DC-ARoENd: 0744211082

BIROUL EXECUTIV ARoENd