Procedura de certificare

Evaluarea certificarii

Calificarea si certificarea personalului pentru END se face conform procedurii PL 01.

Pentru a fi calificat fiecare solicitant trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • Candidaţii care solicită calificarea în END trebuie să fie cel puţin absolvenţi ai şcolii generale;
 • sa indeplineasca conditiile privind formarea;
 • sa aiba experienta industriala in domeniul END;
 • sa aiba acuitate vizuala corespunzatoare;
 • sa promoveze examenul de calificare.

In vederea sustinerii examenului de calificare, candidatul trebuie sa depuna la Secretariatul DC-ARoENd un dosar cu urmatoarele documente:

 • cerere de candidatură, formular cod F05 (vers.B, rev.2);
 • diplomă de studii;
 • certificatul de absolvire a cursurilor de END pentru metoda şi nivelul pentru care solicită calificarea, (cursuri aprobate de DC – ARoENd) şi ţinute în CS recunoscute conform procedurii cod PL 04 sau care îndeplinesc cerinţele din referenţial (conf.6.1.4.2);
 • certificat de nivelul 2 conform 9712:2013 pe (metoda) aferenta tehnicii in care se solicita certificarea de minimum 12 luni ( se apilca doar pentru tehnici NDT avansate)
 • adeverinţă de experienţă industrială în END, eliberată de angajator;
 • dovada acuităţii vizuale corespunzătoare;
 • copie după certificatul de naştere;
 • copie după certificatul de căsătorie (pentru femei);
 • copie act identitate
 • 2 fotografii color 3×4

Persoanele care sustin un examen de calificare sunt instiintate in timp util de catre Secretariatul DC-ARoENd privind locul, data si ora la care se desfasoara examenul de calificare.

Certificarea

Certificarea personalului care efectuează examinări nedistructive se face în conformitate cu cerinţele SR EN ISO 9712:2013 preluat în procedura PL01 „Calificarea şi certificarea de către DC-ARoENd a personalului care efectuează examinări nedistructive” .

Cu aprobarea Comitetului de Direcţie al DC-ARoENd se pot realiza certificări şi după alte standarde.

DC-ARoENd efectuează certificări pentru următoarele metode:

 • examinarea cu ultrasunete – UT
 • examinarea cu radiaţii penetrante – RT
 • examinarea cu curenţi turbionari – ET
 • examinarea cu câmp magnetic – MT
 • examinarea cu lichide penetrante – PT
 • examinarea vizuală – VT

OBS. Se poate obţine certificare limitată într-o metodă de END, în aplicaţii folosind tehnici uzuale, de exemplu examinarea prin tehnica fluxului magnetic de scăpări (FLT), determinarea mărcii betonului cu ajutorul ultrasunetelor (USB) sau în aplicaţii restrânse, de exemplu examinarea automată a ţevilor prin diferite metode (ET-A, MT-A, UT-A), determinarea grosimii prin ultrasunete (UT-g, sector WP) etc.

Totodata se poate obtine si certificare suplimentara in metoda UT, tehnicile speciale „Phased Array” (PA-UT) si „Time of Flight Diffraction” (TOFD), precum si metoda RT, tehnica de radiografie digitala RT-D, in urma pregatirii prin cursuri specifice efectuate in centre de scolarizare recunoscute de DC-ARoENd.

Pentru candidații care solicita certificare în tehnicile TOFD și PA acestia vor trebui sa aiba un minim de 12 luni de experienta industriala, de la data obținerii certificatului de calificare in UT nivel 2

Sectoare

Sectoare reprezentând produse:

1: piese turnate (c) (materiale feroase şi neferoase);

2: piese forjate (f) (toate tipurile de piese forjate; materiale feroase şi neferoase);

3: suduri (w) (toate tipurile de suduri, inclusiv îmbinările prin lipire moale,pentru materiale feroase şi neferoase);

4: ţevi şi tuburi (t) (fără sudură, sudate, materiale feroase şi neferoase, inclusiv produsele plane pentru fabricarea ţevilor sudate;

5: produse trase (wp) cu excepţia pieselor forjate (de exemplu table, bare, vergele).

Sectoare industriale

6: prelucrare

7: încercări înainte de şi în exploatare care include fabricaţia

Valabilitatea certificarii

Perioada de valabilitate a unui certificat emis de DC-ARoENd este de 5 ani de la data certificarii.

Dupa expirarea primei perioade de valabilitate si in continuare la fiecare 10 ani, certificarea poate fi reinnoita pentru o noua perioada de 5 ani.

La expirarea fiecarei perioade secunde de valabilitate si in continuare la fiecare 10 ani, se poate solicita recertificarea.

IMPORTANT

CERERILE DE REINNOIRE SI RECERTIFICARE SE FAC CU MINIM 6 LUNI INANTE DE EXPIRAREA CERTIFICATELOR.

SOLICITARILE DE CERTIFICARE / RECERTIFICARE / REINNOIRE, VOR CUPRINDE URMATOARELE DOCUMENTE:

CERTIFICARE INITIALAREINNOIRE
(la expirarea primei perioade de valabilitate de 5 ani si apoi la fiecare 10 ani)
FARA EXAMEN
RECERTIFICARE
(la expirarea fiecărei perioade secunde de valabilitate
- la fiecare 10 ani)
CU EXAMEN
CERERE - F 05CERERE - F 05CERERE - F 05
Acord de prelucrare date cu caracter personal Acord de prelucrare date cu caracter personal Acord de prelucrare date cu caracter personal
Adeverinta de experientaAdeverinta de experientaAdeverinta de experienta
Adeverinta acuitate vizualaAdeverinta acuitate vizualaAdeverinta acuitate vizuala
Copie diplome cursuriCopie diplome cursuri reciclare-
Copie diplome studiiCertificate valabileCertificate valabile
FotografiiFotografiiFotografii
Document de identitateDocument de identitateDocument de identitate