Cine suntem

Asociaţia Română de Examinări Nedistructive – ARoENd s-a infiinţat în anul 1990, ca asociaţie profesională, ştiinţifică, neguvernamentală şi independentă, avand ca scop principal promovarea şi protecţia activităţii de control nedistructiv în România, precum şi promovarea de către toţi membrii săi a normelor nationale şi internaţionale de protecţia muncii, igienei şi de protecţia mediului înconjurător.

Circa 200 de specialişti români s-au înscris în asociaţie, iar în anul 1994 am organizat cu sprijinul SC SIDERURGICA SA, la Hunedoara în perioada 11-13 mai , primul Simpozion Naţional , cu participare internaţională.

Au urmat Simpozioanele de la Călimăneşti-Căciulata din anul 1995 cu sprijinul S.C.VILMAR S.A., Mamaia 1996 cu sprijinul S.C. PETROMIDIA S.A., Poiana Braşov 1997 şi 1998, etc.

Ne aducem aminte cu plăcere ca în anul 2013 în perioada 12.06-14.06. s-a desfăşurat la Mamaia, staţiune pe litoralul Mării Negre , ediţia a XX-a a Simpozionului Internaţional al asociaţiei. La festivitatea de deschidere a Simpozionului un număr de 27 de specialişti români şi străini şi firme au primit Diplome de Excelenţă pentru activitatea în domeniul examinărilor nedistructive, instruire de personal, sprijin în activitatea ARoENd .

Vrem să mulţumim pe această cale tuturor celor care ne-au sprijinit fizic, moral, material şi mai ales sufleteşte să ajungem la al XXIV-lea Simpozion al ARoENd , care s-a organizat la Mamaia în perioada 14.06-16.06.2017

Făcând un bilanţ al acestor ani, putem aprecia că în fiecare an au participat la Simpozioanele ARoENd peste 100 de specialişti români şi străini, ocazie favorabilă pentru prezentarea unor comunicări tehnice de mare interes şi un bun prilej pentru firmele expozante de a-şi prezenta ultimele noutăţi în domeniul aparaturii, materialelor şi accesoriilor utilizate în examinările nedistructive.

S-a reusit în mare parte să se realizeze o îmbinare între noutatea ştiinţifică şi progresul realizat în domeniul examinărilor nedistructive, cu realitatea practică. În aceşti ani ne-am preocupat de o mai buna informare a specialiştilor români asupra noutăţilor din domeniu şi am reuşit în cadrul unor ediţii ale Simpozionului ARoENd să lansăm traduceri ale unor specialişti recunoscuţi din străinatate dar şi lucrări în domeniul examinărilor nedistructive ale unor autori români.

In anul 1998 am reuşit să creăm în cadrul ARoENd un Departament de Certificare, ca organism independent de certificare a personalului, care are structura administrativă şi organizatorică ce respecta cerinţele SR EN ISO/CEI 17024:2012 şi care certifică personal în examinări nedistructive în conformitate cu prevederile SR EN ISO 9712:2022.

În data de 22.01.2019 a fost reînnoita acreditarea ARoENd cu certificatul de acreditare PS 012, prin care Asociaţia de Acreditare din România-RENAR, recunoscută ca Organism Naţional de Acreditare prin OG 23/2009, atestă că ASOCIAŢIA ROMÂNĂ DE EXAMINĂRI NEDISTRUCTIVE- ARoENd prin DEPARTAMENTUL DE CERTIFICARE-D.C.- ARoENd îndeplineşte cerinţele SR EN ISO/CEI 17024: 2012 şi este competentă să efectueze activităţi de CERTIFICAREA PERSOANELOR în conformitate cu SR EN ISO 9712:2022.

La data de 25.01.2017 ARoENd a primit certificatul de acreditare ON 059, prin care Asociaţia de Acreditare din România-RENAR, recunoscută ca Organism Naţional de Acreditare prin OG 23/2009, atestă că ASOCIAŢIA ROMÂNĂ DE EXAMINĂRI NEDISTRUCTIVE- ARoENd prin DEPARTAMENTUL DE CERTIFICARE-D.C.- ARoENd îndeplineşte cerinţele SR EN ISO/CEI 17024: 2012 şi este competentă să realizeze sarcinile specifice de evaluare a conformităţii prevăzute de HG 123/2015 cu modificările şi completările ulterioare care transpune Directiva europeană 2014/68/UE.

Până la data de 30.09.2020 au fost certificate un număr de 1885 persoane în domeniile ultrasunete, radiaţii penetrante, lichide penetrante, magnetoscopie, curenţi turbionari, vizual, pentru nivelurile 1, 2 şi 3, în termen de valabilitate fiind peste700 de certificate;

Un număr important de persoane certificate de ARoENd îşi desfăşoară în prezent activitatea în străinătate dovedind prin calitatea muncii desfăşurate competenţă şi profesionalism. Avem colegi care lucreză în Norvegia, Belgia, China, Egipt, Olanda, Austria, etc şi sunt apreciaţi ca foarte buni specialişti în examinări nedistructive.

În perioada 11.06-15.06.2018 s-a desfăşurat la Göteborg-Suedia, a XII-a Conferinţă Europeană NDT, la care , din partea României, a participat ARoENd cu stand expoziţional! VĂ RUGĂM SĂ FIŢI ALĂTURI DE NOI! Vă invităm să deveniţi membri şi membri susţinători ai ARoENd!

Pentru detalii si informatii, contactati-ne folosind datele de contact de mai jos:

Str. Şoldanului nr. 7, bloc 137, sc. A, ap.4, sector 4, cod postal: 042042, Bucureşti, tel/fax: +4021 332 58 43

Presedinte Executiv: Ing. Fiz. Cezar Petru Ardeleanu Blaga
tel: +4 0730 050 658
e-mail: cezar.ardeleanu2000@gmail.com

Director DC-ARoENd : Ing. Gabriela Barbulescu
tel: +4 0723 143 643
e-mail: gbbarbulescu68@gmail.com

Secretariat: Psih. Simina Grumezescu
tel : +4 0740 065 973 ; +4 0799 312 993
e-mail: ego_adrian@yahoo.com; aroend@aroend.ro