Cotizatii

NOTĂ

Membrii din ţară plătesc cotizaţiile în echivalent lei la cursul BNR din ziua plăţii, în contul RO59RNCB0067004779290001 deschis la BCR Sucursala Dr.Felix
Membrii din străinătate plătesc cotizaţiile în EUR  în contul RO30RNCB0318004779290001 deschis la BCR Sucursala Dr.Felix

Membrii sustinatori ARoENd, persoane juridiceCotizaţia pe anul 2021
până la 10 angajaţi100 EUR
între 11 şi 50 angajaţi150 EUR
între 51 şi 150 angajaţi200 EUR
între 151 şi 500 angajaţi250 EUR
între 501 şi 1000 angajaţi300 EUR
peste 1000400 EUR
Institute de învăţământ50 EUR
Membri din străinătate sau reprezentanţe în România250 EUR
Persoane fizice
Membrii activi60 lei
Membrii activi studenţi 20 lei
Membrii asociaţi din străinătate50 EUR