Departamentul de certificare

Organism independent de Calificare şi Certificare conform SR EN ISO/CEI 17024:2012 efectuează calificarea şi certificarea personalului pentru examinări nedistructive conform SR EN ISO 9712:2022

Acreditat RENAR – Certificat PS 012/ 2019; Certificat ON 059/ 2017

Adrese ARoENd:

Str. Şoldanului nr.7, bloc 137, sc. A, ap. 4, sector 4, 042042, Bucureşti
Tel/fax: +4021 332 58 43
Mobil: +40740 065 973
E-mail: ego_adrian@yahoo.comaroend@aroend.ro
Web: www.aroend.ro

Presedinte Executiv:

Ing. Fiz. Cezar Petru Ardeleanu Blaga
mobil: +40730 050 658
e-mail: cezar.ardeleanu2000@gmail.com

Director DC – ARoENd:

Ing. Gabriela Barbulescu
tel: +4 0723 143 643
e-mail: gbbarbulescu68@gmail.com