Cod de etica

CODUL DE ETICĂ AL PERSOANELOR CERTIFICATE DE ARoENd ÎN CONFORMITATE CU SR EN ISO 9712:2022

 1. Persoana certificată trebuie să respecte regulile de etică ale personalului END pe durata cât deţine certificatul DC-ARoENd şi nu trebuie să facă declaraţii inadecvate la adresa ARoENd.
 2. Persoana certificată a luat cunoştinţă că ARoENd are dreptul să verifice declaraţiile sale privind formarea, calificarea, certificarea şi desfăşurarea activităţii de END pe perioada valabilităţii cerificatului eliberat de ARoENd.
 3. Persoana certificată este de acord ca datele referitoare la nume, data naşterii, adresă şi cele referitoare la certificarea sa sunt reale, iar numele, domiciliul şi datele despre certificare sunt publicabile.
 4. Persoana certificată a luat la cunoştinţă că nu are dreptul să folosescă certificatul într-o manieră care să dăuneze procesului de certificare şi să dea declaraţii referitoare la certificare, care ar putea fi considerate neautorizate sau greşite.
 5. Persoana certificată a luat la cunoştinţă că nu are dreptul să divulge materiale de examinare confidenţiale.
 6. Persoana certificată a luat la cunoştinţă că nu are dreptul să participe la practici de susţinere a testelor de examen în mod fraudulos.
 7. Persoana certificată a luat la cunoştintă că nu are dreptul să faca referiri la certificare dacă aceasta i-a fost suspendată şi trebuie să înapoieze deîndata certificatul emis în caz de suspendare.
 8. Persoana certificată se obligă ca în termen de maxim 30 de zile să anunţe în scris DC-ARoENd eventuala schimbare a locului de muncă, în vederea supravegherii activităţii sale ca persoană certificată şi să trimită confirmarea anuală a stării de sănătate şi dovada activităţii fără întreruperi semnificative, conform cerinţelor SR EN ISO 9712. A luat la cunoştinţă că, în caz contrar, certificatul îşi pierde automat valabilitatea la 30 de zile de la schimbarea locului de muncă.
 9. Persoana certificată a luat la cunoştinţă că această certificare nu are sensul de autorizaţie de lucru, care trebuie eliberată de angajator.
 10. Persoana certificată a luat la cunoştinţă că DC-ARoENd nu este răspunzătoare pentru daunele produse ca persoană certificată.
 11. Persoana certificată a luat la cunostinta ca nu are dreptul să folosească certificatul acordat de ARoENd pentru a desfăşura activităţi contrare prevederilor statutului ARoENd.
 12. Persoana certificată a luat la cunoştinţă că ARoENd are dreptul să-i anuleze certificatul dacă nu respectă regulile de etică sau îl utilizeză în mod greşit.

Descarca declaratie