INVITAȚIE LA SIMPOZIONUL INTERNAȚIONAL AL ARoENd, EDITIA XXIX

14.06-16.06.2023

Comitetul Director al Asociației Române de Examinări Nedistructive are plăcerea să vă invite la cea de-a XXIX -a ediție a Simpozionului Internațional ARoENd, manifestare tehnico -științifică, la care specialişti în domeniul examinărilor nedistructive, români şi străini, vor prezenta comunicări tehnice, iar cele mai cunoscute firme vor expune ultimele noutăţi în domeniul aparaturii, accesoriilor şi materialelor specifice.
ARoENd işi propune, ca scop principal al simpozionului, realizarea unei informări tehnice a specialiştilor, precum şi un util schimb de experienţă.

Evenimentul va avea loc în perioada 14-16.06.2023 în Mamaia, Constanța.

Vă așteptăm cu lucrări privind

 • Dezvoltări în domeniul examinărilor nedistructive- metode, tehnici, echipamente- cu aplicabilitate generală sau specifică
 • Certificarea personalului în examinări nedistructive
 • Soluții în rezolvarea unor probleme concrete de examinare nedostructivă în activitatea firmelor/ laboratoarelor.
 • Studii și cercetări din domeniul examinarilor nedistructive cu aplicabilitate în direcția creșterii calității muncii

Condiții de prezentare ale comunicărilor

 • Titlul în limba română și engleză
 • Rezumatul lucrării în limba română și engleză ( 10-12 rânduri, dactilografiate cu titlul bold Arial 12 , rezumatul – Arial 10)
 • Lucrarea completă în format Word ( Max.12 pagini)
 • Timpul de prezentare este de maximum 15 minute
 • Autorii au la dispoziție videoproiector

Titlul lucrării și rezumatul se vor transmite pana la 02.05.2023, iar lucrarea completă cel târziu pâna la data de 15.05.2023.

Vă rugăm să confirmați participarea pana la 02.05.2023 prin transmiterea talonului completat la adresa de email ego_adrian@yahoo.com.

Tariful de participare la Simpozion este:

Pâna la data de 02.05.2023:

 • 300,00 lei + 19% TVA/persoana ( membrii ARoENd)
 • 400,00 LEI +19% TVA/persoana ( pentru persoanele care nu sunt membri ai ARoENd)
 • 200,00 lei + 19% TVA/ persoană, pentru persoanele însoțitoare ( Cină festivă)

După data de 02.05.2023:

 • 350,00 lei +19% TVA /persoană ( membrii ARoENd)
 • 450,00 LEI +19% TVA/persoana ( pentru persoanele care nu sunt membri ai ARoENd
 • 200,00 lei + 19% TVA/ persoană, pentru persoanele însoțitoare ( Cină festivă)

Autorii lucrărilor ce vor fi prezentate la simpozion beneficiază de o reducere cu 50% a tarifului de participare.

Cheltuielile de cazare, masă și transport se suportă de fiecare participant.

Tariful de participare se va vira în contul ARoENd , CUI RO 6222677, RO59RNCB0067004779290001, deschis la BCR, Sucursala Dr. Felix, București.

Vă informăm că pentru persoanele care nu respectă termenele menţionate mai sus Comitetul de Organizare nu va putea asigura înscrierea la simpozion şi rezervarea hotelieră la tarifele negociate de ARoENd

În numele Comitetului Director,

Președinte ARoENd

Cezar -Petru Ardeleanu Blaga

Descarcati aici invitatia in format PDF