Comunicat 5

Reînnoirea certificatului

Dupã expirarea primei perioade de valabilitate şi în continuare la fiecare 10 ani, certificarea poate fi reînnoită de către DC-ARoENd, pentru o nouă perioadă de 5 ani, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:

  • persoana furnizează dovada că a reuşit la ultima verificare anuală a acuităţii vizuale;
  • persoana furnizează dovada că şi-a desfăşurat activitatea în mod satisfacător, fără întreruperi semnificative în domeniul metodei pentru care este certificată. Această dovadă este furnizată prin documentul ”Anexă la certificatul nr………”, completat de angajator.
  • DC – ARoENd se asigură că persoanele care solicită reînnoirea certificatului şi-au păstrat capabilitatea de interpretare a standardelor corespunzătoare metodei şi sectorului pentru care se solicită reînnoirea prin prezentarea dovezilor de instruire în perioada de la obţinerea ultimului certificat. Absolvirea cu succes a unui curs de reciclare organizat de un centru de şcolarizare recunoscut de DC – ARoENd reprezintă dovada că solicitantul îşi poate îndeplini cu succes sarcinile specifice nivelului certificat.

Lasă un comentariu