Comunicat 3

În conformitate cu prevederile procedurii DC-ARoENd – PSC-04″ Supravegherea personalului certificat”, precum și obligațiilor acceptate la semnarea cererii de certificare, persoanele certificate au obligația ca în termen de maxim 30 de zile să anunţe în scris DC-ARoENd eventuala schimbare a locului de muncă în vederea supravegherii activităţii ca persoană certificată şi să trimită confirmarea anuală a stării de sănătate şi dovada activităţii fără întreruperi semnificative, conform cerinţelor SR EN ISO 9712:2022.

În caz contrar, certificatul îşi pierde automat valabilitatea.

Lasă un comentariu