Cotizatii

NOTĂ

Membrii din ţară plătesc cotizaţiile în echivalent lei la cursul BNR din ziua plăţii, în contul RO59RNCB0067004779290001 deschis la BCR Sucursala Dr.Felix

Membrii din străinătate plătesc cotizaţiile în EUR  în contul RO30RNCB0318004779290001 deschis la BCR Sucursala Dr.Felix

Membrii ARoENd Cotizaţia pe anul 2017 - 2018
Persoane juridice
până la 10 angajaţi 100 EUR
între 11 şi 50 angajaţi 150 EUR
între 51 şi 150 angajaţi 200 EUR
între 151 şi 500 angajaţi 250 EUR
între 501 şi 1000 angajaţi 300 EUR
peste 1000 400 EUR
Institute de învăţământ 50 EUR
Membri din străinătate sau reprezentanţe în România 250 EUR
Persoane fizice
Membrii activi 15 EUR
Membrii activi studenţi şi pensionari 5 EUR
Membrii asociaţi din străinătate 50 EUR