Bine ati venit!

R E G U L A M E N T

DESFASURAREA EXAMENELOR DE CALIFICARE IN CADRUL DC-ARoENd 

IN CONDITIILE STARII DE ALERTA GENERATA DE PANDEMIA COVID 19 

INCEPAND CU DATA DE 18.05.2020

Cititi intregul regulament aici

 

AMÂNAREA DESFĂȘURĂRII Ediției XXVII a Simpozionului Internațional ARoENd

Ținând cont de instituirea stării de urgență pe teritoriul României și al statelor Europene în contextul pandemiei de COVID 19 și dispozițiilor autorităților pentru evitarea riscurilor de contaminare a participanților la manifestările ce implică prezența mai multor persoane, Biroul Executiv al ARoENd decide astăzi 03.04.2020 amânarea desfășurării Ediției XXVII a Simpozionului Internațional ARoENd, planificat în perioada 17-19 iunie 2020 la Mamaia, județul Constanța, până la încetarea stării de urgență și eliminarea riscului de infectare cu COVID 19.

Cititi intregul comunicat aici

Invitație la Simpozionul Internaţional ARoENd, Editia XXVII, Mamaia-Constanţa, 17.06. 2020 - 19.06.2020

Comitetul Director al Asociaţiei Române de Examinări Nedistructive are plăcerea să vă invite la Editia-a XXVII-a Simpozionului Internaţional ARoENd, programat in perioada 17.06. - 19.06.2020 in cadrul Complexului Hotelier Amiral, Comandor, Orfeu din Mamaia, Constanţa

Vă asteptăm cu prezentări, dezbateri si participare efectivă privind tematica

"Noi provocări in controlul si evaluarea nedistructivă a materialelor si produselor industriale in deceniul al 3-lea al sec 21"

Participarea dvs este nu numai o posibilitate de informare si schimb de idei in domeniul

metodelor si tehnicilor END care vă interesează dar si un suport pentru ARoENd in vederea asigurării continuităţii acestei singure manifestări tehnico-stiintifice pentru domeniul END din Romania

Găsiti formularele de inscriere aici.
Până la 15.02 beneficiaţi de cele mai reduse taxe de participare.

Detalii in INVITATIE SIMPOZION

Comitetul Director şi Biroul Executiv al Asociaţiei Române de Examinări Nedistructive- ARoENd se adresează tuturor celor care sunt membri ai asociaţiei, persoane fizice şi juridice, managerilor agenţilor economici cu capital de stat şi privat, precum şi tuturor persoanelor sau firmelor interesate de problematica examinărilor nedistructive din România şi din străinătate.

CUVANT INAINTE

Decesul subit şi imprevizibil, la finele anului 2018, a dlui ing. Adrian Stanciu preşedintele executiv al Asociaţiei Române de Examinări Nedistructive, care a condus şi s-a dedicat total activităţii ARoENd în ultimii 25 de ani, a surprins şi întristat pe toţi membrii acesteia.

Prin contribuţia directă a acestuia ARoENd, ca organizaţie a profesioniştilor din domeniul vast al examinarilor nedistructive, a devenit un reper naţional, prestigiu extins din 1998 la nivel internaţional prin recunoasterea ARoENd ca membru plin al Federaţiei Europene de Examinări Nedistructive (European Federation for Non Destructive Testing - EFNDT) şi al Consiliului Internaţional (The International Commettee for Non-Destructive Testing - ICNDT).

Prin Departamentul de Certificare al ARoENd, organism independent de certificare a personalului, acreditat conform standadului SR EN ISO/CEI 17024:2012 să certifice personalul în examinari nedistructive, conform standardului SR EN ISO 9712:2013 au fost certificate până la finele anului 2018 peste 1500 de persoane în domeniile ultrasunete, radiaţii penetrante, lichide penetrante, curenţi turbionari, magnetoscopie şi control vizual.

Comitetul Director al ARoENd, hotărât să continue tradiţia de promovare şi încurajare a pregătirii profesionale şi a schimbului de experienţă a membrilor ARoENd a organiza Simpozionul ARoENd, Editia XXVI în perioada 12-14 iunie 2019 la Mamaia, judetul Constanţa, corelat cu expoziţia furnizorilor de top a echipamentelor, aparatelor, accesoriilor şi consumabilelor tuturor metodelor de examinari nedistructive. In cadrul simpozionului au fost prezenta noutăţile tehnologiilor şi tehnicilor de examinări nedistructive, ale cercetărilor şi realizărilor în domeniul NDT, ale utilizatorilor, producătorilor şi furnizorilor de echipamente, aparate şi materiale folosite în examinările nedistructive.

În spiritul colaborării continue cu autorităţile naţionale sa organizat în cadrul acestui simpozion o masă rotundă AroENd - CNCAN cu participarea reprezentativă a managementului CNCAN, unde sau purta discuţii şi dezbateri pe tema noului proiect de Norme de securitate radiologică privind desfăşurarea practicii de control nedistructiv cu radiaţii ionizante puse în dezbatere publică pe site-ul CNCAN http://www.cncan.ro/transparenta/proiecte-de-acte-normative/ în data de 29.03.2019 şi la care ARoENd a transmis prin adresa 1636/12.04.2019 comentariile, observaţiile şi sugestiile propuse. Au fost sustinute prezentările reprezentanţilor CNCAN, argumentele şi punctul de vedere al membrilor ARoENd rezultand o serie de concluzii utile de introdus in reglementarea practicii de control nedistructiv cu radiatii penetrante.

Ca urmare a concluziilor mesei rotunde din cadrul Simpozionului ARoENd 2019 se va organiza in comun cu CNCAN in data de 20.08.2019 un curs de pregatire a expertilor in protectie radiologica si a responsabililor cu protectia radiolgica din intreprinderile ce desfasoara examinari nedistructive cu surse inchise de radiatii de mare activitate cu tematica - pregatirea, avizarea si desfasurarea interventiilor in situatii de urgenta;

Pentru încurajarea şi stimularea membrilor ARoENd de a publica în reviste profesionale de prestigiu a articolelor de specialitate CND-END sub sigla ARoENd se sustine - ramburseaza de către ARoENd a 50% din costurile de publicare a articolului, în limita unui articol pe an, in limita fondurilor disponibile.

A fost adoptat şi se trece la implementarea în practica curentă a activitatii ARoENd a unui cod de etică a membrior ARoENd după modelul EFNDT asemănător cu cel al ASNDT. Acesta complecteaza codul de etica existent al personalului certificat de DC-ARoENd

O preocupare de bază a Comitetului Director al ARoENd rămâne în continuare atragerea tinerilor specialişti ca membri activi ai ARoENd şi implicarea acestora în conducerea asociaţiei.

De asemenea vom institui icepand cu 2020 un premiu ce se va acorda anual cu ocazia Simpozionului ARoENd pentru cea mai buna lucrare a tinerillor participanti la lucrarile simpozionului.

În acelaşi spirit instaurat vom încuraja ca intreprinderile recunoscute cu activitate naţională în examinări nedistructive să devină membrii susţinători ai ARoENd. Participareai activa la lucrările simpozionului ARoENd 2019 şi la alegererile parţiale de completare a componenţei Comitetului Director şi a preşedintelui executiv al ARoENd au condus la noua componenta a Comitetului Director si a Biroului Executiv al ARoENd. In numele noilului Comitet Director si Birou Executiv al ARoENd va invit sa sustineti activitatea societatii profesionale ARoENd si obiectivele de promovare si sustinere a examinarilor nedistructive si a pregatirii si certificarii personalului din acest domeniu. De asemenea vă invităm să susţineţi revista de specialitate a ARoENd "EXAMINARI NEDISTRUCTIVE" cu reclame şi articole de specialitate privind cercetările, realizările şi experienţa dvs. în practica de control nedistructiv pe care o desfăşuraţi.

Presedinte Executiv

Dr. Ing. Anton Coroianu